[hackerspaces] Uitnodiging! / Invitation! -- Hack42 Opening, Arnhem, NL

Matt Goodman meawoppl at gmail.com
Tue Feb 15 18:39:33 CET 2011


Congratulations!

--Matthew Goodman
On Feb 15, 2011 11:12 AM, "Rick Deckardt" <rick at deckardt.nl> wrote:
> Uitnodiging openingsfeest Hack42 op zaterdag 26 februari
> (English version below)
>
> Na bijna een jaar zoeken is het dan eindelijk zo ver. Hack42 heeft vanaf
> 1 februari 2011 een overeenkomst gesloten met het Slak, wat inhoudt dat
> we de beschikking hebben over een ruimte van 200 m2 in een pand aan de
> Broekstraat 18 in Arnhem (vlakbij het Airborneplein en makkelijk te
> bereiken met het OV). Natuurlijk zijn we meteen begonnen met verbouwen,
> inrichten en verfraaien. De ruimte is inmiddels ingedeeld in een
> bankenzaal voor presentaties, een comfortabele zithoek met bar, drie
> werkplaatsen en een opslagruimte. Verder zal onze museumcollectie er een
> plek vinden en mogelijk ook een studio voor geluidbewerking en het maken
> van radio.
>
> We zijn natuurlijk erg blij met deze voortgang en hopen deze ruimte nog
> lang te kunnen benutten. Daarom willen we de ingebruikname luister
> bijzetten met een knallend openingsfeest op zaterdag 26 Februari! De
> planning is nog niet helemaal rond, maar het programma komt er
> waarschijnlijk als volgt uit te zien:
>
> * Inloopborrel 14:00 uur
> * Officiële opening 15:00 uur
> * Rondleidingen en andere activiteiten 15:30 uur
> * BBQ (7 euro pp) en Muziek vanaf 17:30 uur (neem je eigen sterke
> dranken mee)
>
> We zouden het erg leuk vinden als je met ons mee komt feesten! Omdat we
> graag rekening willen houden met het aantal aanwezigen, willen we je
> vragen aan ons door te geven of je erbij bent. Zet je (nick)name op de
> wiki [1] of meld je via feest at hack42.nl en laat gelijk weten of je ook
> meedoet met de BBQ (en of je voorkeur hebt voor vlees/vis/vega).
> Ben je de 26e verhinderd of duurt het je te lang? Dan kun je natuurlijk
> ook op een ander moment even binnenlopen! Op onze website [2] is te zien
> of er deelnemers aanwezig zijn.
>
> Ken je nog meer mensen die geinteresseerd zijn in een project als
> Hack42? Stuur de uitnodiging door, zodat ze het feest niet hoeven te
> missen!
> Wil je iets leuks voor ons meenemen maar weet je niet wat? Op de wiki
> [1] plaatsen wij een verlanglijstje van gereedschappen/nonfood
> consumables die we goed kunnen gebruiken (componenten etc.). Heb je iets
> over en staat het niet op de lijst, schroom dan niet een mail te sturen!
>
> [1] http://hack42.nl/wiki/index.php/Openingsfeest
> [2] http://hack42.nl/
>
> Tot ziens op 26 februari!
>
> ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>
> Invitation Hack42 opening party on Saturday, February 26
>
> After almost one year, the time has finally arrived. Hack42 has signed a
> contract which means that starting 1 February 2011, we have access to an
> area of 200 m2 in a building on Broekstraat 18 in Arnhem (near the
> Airborne Square, and easily accessible by public transport). Of course
> we immediately started renovating, furnishing and decorating. The space
> is now divided into a hall with couches for presentations, a comfortable
> lounge with bar, three workshops and a storage. Furthermore, our museum
> has found a place there, and possibly a studio for sound editing and
> making radio.
>
> We're really pleased with this progress, and hope to be using this space
> for a long time. Therefore, we want to mark the happy occasion with a
> spectacular opening ceremony on Saturday, February 26th! The planning
> has not been finalized, but the program will probably be as follows:
>
> * Walk-in with Drinks 14:00
> * Official opening 15:00
> * Guided tours and other activities 15:30
> * BBQ (7 euro a person) and music from 17:30 (bring your own liquor)
>
> We would appreciate it if you come party with us! Because we want to
> have some idea of the number of attendees, we ask you to inform us
> whether you'll be there. Put your (nick)name on the wiki [1] or sign up
> through feest at hack42.nl and let us know if you'll be there for the BBQ
> (and your preference for meat / fish / veggie). Can't make it on the
> 26th, or can't wait that long? Then you can also pop over at another
> time! Our website [2] shows whether participants are present.
>
> Do you know other people who are interested in projects like Hack42?
> Send the invitation on, so they do not have to miss the party! Want to
> bring something nice for us, but don't know what? On the wiki [1], we
> will post a wish list of tools / nonfood consumables that we can use
> (components, etc.). If you have anything lying about and it is not
> listed, please don't be shy to mail!
>
> [1] http://hack42.nl/wiki/index.php/Openingsfeest
> [2] http://hack42.nl/
>
> See you on February 26th!
> _______________________________________________
> Discuss mailing list
> Discuss at lists.hackerspaces.org
> http://lists.hackerspaces.org/mailman/listinfo/discuss
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.hackerspaces.org/pipermail/discuss/attachments/20110215/5d63829a/attachment.htm>


More information about the Discuss mailing list